BĂNG ĐAI ĐIỆN TÍCH TOSHIBA 550/650/720/810/850

850 000