Máy Photocopy Ricoh Priport DD 4450

99 000 000 

Trọng lượng: 87,00 kg
Kích thước: 1370 x 705 x 715 cm

Danh mục: